Wstęp

Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w serwisie dostępnym pod domeną www.coderion.pl (dalej „Serwis”) jest Coderion Sp. z o.o z siedzibą w Bielsku-Białej.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: coderion@coderion.pl lub pisemnie na adres: Coderion Sp. z o.o., ul. Gen. Maczka 41, 43-300 Bielsko-Biała.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane w Serwisie za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz w trakcie prowadzenia korespondencji elektronicznej w następujących celach:

  • odpowiedzi na zadawane pytania, w tym pytań i zagadnień dotyczących prowadzonej przez Coderion działalności gospodarczej, przedstawienia i wyjaśnienia oferty Coderion oraz warunkach współpracy,
  • prowadzenia korespondencji oraz innych celach wynikających z realizowanej za pośrednictwem komunikacji elektronicznej współpracy,
  • przesyłania marketingowych informacji handlowych Coderion w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Stosujemy politykę zrównoważonego marketingu w oparciu o analizę uzasadnionego interesu,
  • archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
  • analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich nie możemy świadczyć ci Usług.

Jak długo planujemy przechowywać Twoje dane

Twoje dane osobowe przetwarzane w roku kalendarzowym dla potrzeb świadczenia przez nas usług planujemy przechowywać nie dużej niż przez 6 lat od końca takiego roku kalendarzowego (5 lat na przedawnienie plus 1 rok na zapas na wszelki wypadek taki jak niedoręczona korespondencja). Twoje dane przetwarzane w celu przesyłania Ci marketingowych informacji handlowych będziemy przechowywać aż do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Twoje Prawa

Przysługują Ci następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu względem przetwarzania danych, przenoszenia danych.
W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami mailowo pod adresem e-mail: coderion@coderion.pl lub pisemnie na adres: Coderion Sp. z o.o., ul. Gen. Maczka 41, 43-300 Bielsko-Biała.
Jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy przekazywać do takich kategorii odbiorców jak: naszym podwykonawcom, w tym firmom IT, księgowym, agencjom marketingowym oraz naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy świadcząc lub łącząc usługi z obszaru ochrony danych osobowych.
Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej (decyzja wykonawcza (UE) 2016/1250 przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA) zapewniają odpowiedni stopień ochrony Twoich danych.

Bezpieczeństwo

W Serwisie wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, w tym system IT Serwisu spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.

Pliki Cookies

Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania. Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem. W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych. Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej. Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Serwisie.

Kontakt

Coderion sp. z o.o.
Maczka 41
43-300 Bielsko-Biała
Polska
+48 33 44 54 299
coderion@coderion.pl

NIP 5472146481
REGON 243267628
KRS 0000463062
Kapitał zakładowy 50 000 PLN
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy KRS

Polityka prywatności

© 2018 Coderion Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone