SoftFaktor - wdrożenie usługi faktoringowej w Aforti Factor S.A.

dashboard

Aforti Factor S.A. to spółka faktoringowa grupy kapitałowej Aforti Holding, podmiotu świadczącego usługi finansowe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Aby pozyskać nowych klientów oraz sprostać rosnącym wymaganiom operacyjnym w zakresie finansowania należności, spółka zdecydowała się na wdrożenie nowoczesnej platformy informatycznej do obsługi faktoringu.

Oczekiwaniem ze strony użytkowników było otrzymanie prostego i intuicyjnego w obsłudze systemu, dla biznesu z kolei najważniejszy był czas wdrożenia systemu na produkcję.

Wdrożenie systemu SoftFaktor (nazwa stosowana przez spółkę to AfortiFactor24) poprzedzone było wnikliwą analizą biznesową. Zespół projektowy Coderion wspólnie ze specjalistami ze strony spółki opracowali ostateczny kształt produktów faktoringowych oraz kluczowych procesów biznesowych, takich jak komunikacja z klientem lub schematy księgowania.

Czynnikiem decydującym o wyborze oferty Coderion była gwarancja podjęcia współpracy z merytorycznym partnerem biznesowym, który może się pochwalić aktywnymi wdrożeniami oraz kompleksową ofertą informatyczną dla sektora faktoringowego. Pomimo szerokiego zakresu projektu od momentu rozpoczęcia prac analitycznych do uruchomienia produkcyjnego systemu minęły cztery miesiące. Spełniło to nasze oczekiwania biznesowe - podkreśla Artur Malarczyk,Prezes Zarządu Aforti Factor S.A.

Wdrożenie systemu składało się z uruchomienia aplikacji Back-Office oraz Front-Office. Aplikacja Back-Office została zintegrowana z zewnętrznym systemem bankowym oraz wewnętrznym systemem księgowym zamawiającego. Jednocześnie spółka Aforti Factor S.A. dzięki współpracy z Coderion zbudowała własne narzędzie analityczne o nazwie Afortomierz uwzględniające analizę plików JPK_VAT. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu Aforti Factor S.A. uzyskuje informację o typach i rodzajach transakcji faktoranta oraz dokonuje oceny współpracy pomiędzy faktorantem i jego kontrahentami jeszcze przed przyznaniem limitu faktoringowego.

Afortomierz pozwala nam osiągnąć przewagę konkurencyjną dzięki automatyzacji procesu podejmowania decyzji sprzedażowych. Narzędzie to jest elastyczne dla naszego biznesu dzięki możliwości definiowania i modyfikacji zapisanych reguł biznesowych - dodaje Artur Malarczyk,Prezes Zarządu Aforti Factor S.A.

SoftRisk - wsparcie sprzedaży i analiza ryzyka w Idea Money S.A.

dashboard

Idea Money S.A. od początku swojej działalności nastawiona jest na dostarczanie usług faktoringowych dla sektora MSP, w tym zarówno małych i średnich spółek, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych i freelancerów.

Firma postawiła sobie za cel stworzenie unikalnej i elastycznej oferty produktowej, obsługiwanej z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Założeniem Idea Money S.A. było wdrożenie systemu informatycznego, który z jednej strony sprostałby wyzwaniom bardzo szybko rozwijającego się sektora usług finansowych, a z drugiej, pozwoliłby na skrócenie czasu sprzedaży usługi do koniecznego minimum.

Menedżerowie Idea Money S.A. oraz specjaliści Coderion wspólnymi siłami wypracowali rozwiązanie, które upraszczając oraz całkowicie automatyzując proces zawarcia umowy faktoringowej, gwarantuje Spółce pozycję lidera w zakresie oferty finansowania sektora jednoosobowych działalności gospodarczych.

Odpowiedzią na potrzeby biznesowe Idea Money S.A. był system SoftRisk (nazwa stosowana przez Spółkę: Idea Money Analisys). Platforma składa się w uproszczeniu z dwóch głównych elementów: Workflow oraz silnika reguł (rule engine).

Workflow to centralne repozytorium wniosków faktoringowych wraz z listą kontrahentów. Wniosek faktoringowy jest obsługiwany w systemie przez użytkowników o różnych uprawnieniach, począwszy od sprzedawcy, poprzez osobę weryfikującą załączone dokumenty, a skończywszy na analityku wydającym decyzję.
Wdrożenie modułu workflow skróciło czas sprzedaży m.in. poprzez automatyczne pobieranie i weryfikację danych klienta w bazach gospodarczych oraz generowanie dokumentacji sprzedażowej prosto z systemu - podkreśla Piotr Rogoziński, dyrektor Departamentu Projektów i IT, Idea Money S.A.

Rule engine to silnik decyzyjny zbudowany w oparciu o reguły biznesowe. Wnioski faktoringowe oraz kontrahenci w procesie faktoringowym podlegają ocenie z uwzględnieniem postanowień aktualnej polityki ryzyka obowiązującej w Spółce.
Najtrudniejszym elementem w biznesie faktoringowym jest prawidłowa ocena wiarygodności klienta i przedstawianych przez niego do finansowania kontrahentów. Zbudowany silnik reguł pozwolił nam całkowicie zautomatyzować i zunifikować proces podejmowania decyzji sprzedażowych, dzięki czemu jako jedni z pierwszych na rynku dostarczyliśmy usługę Faktoring Online, która pozwala klientom zakupić produkt faktoringowy poprzez sieć internetową w 15 minut. - podkreśla Piotr Rogoziński, dyrektor Departamentu Projektów i IT, Idea Money S.A.

Kontakt

Coderion sp. z o.o.
Maczka 41
43-300 Bielsko-Biała
Polska
+48 33 44 54 299
coderion@coderion.pl

NIP 5472146481
REGON 243267628
KRS 0000463062
Kapitał zakładowy 50 000 PLN
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy KRS

Polityka prywatności

© 2018 Coderion Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone