SoftFaktor - transakcyjny system faktoringowy

dashboard

SoftFaktor to rozwiązanie stworzone z myślą o instytucjach ofertujących usługi faktoringowe.

System składa się z dwóch zintegrowanych modułów: Back-Office dostępny dla pracowników i służący do realizacji zadań rozliczeniowo-księgowych oraz portal Front-Office dla klienta usługi faktoringowej.

SoftFaktor zapewnia pełne wsparcie procesów związanych ze świadczeniem usług faktoringowych, począwszy od założenia kartoteki klienta oraz wydruku umowy i zawiadomień, poprzez weryfikację warunków do uruchomienia umowy i finansowania, aż po wystawienie faktury. System automatycznie nalicza prowizje i odsetki, tworzy przelewy do klientów oraz rozlicza dostępne saldo faktoringowe.

SoftFaktor obsługuje faktoring wierzytelnościowy i dłużny w różnych walutach i w wielu wariantach produktowych.

Studium przypadku

SoftRisk - system wsparcia sprzedaży

dashboard

SoftRisk to rozwiązanie stworzone z myślą o instytucjach finansowych, które chcą zautomatyzować ocenę wiarygodności swoich klientów według przyjętej polityki przedsiębiorstwa. System może być wykorzystany do analizy wniosków faktoringowych, kredytowych, a także operacji polegających na okresowej weryfikacji klienta celem badania jego sytuacji prawno-ekonomicznej.

Ocena ryzyka finansowego związana z klientem dokonywana jest w oparciu o wprowadzone na formularzach wniosku dane oraz raporty pobierane online z baz gospodarczych.

Analiza wniosku polega na weryfikacji kolejnych warunków zapisanych w polityce przedsiębiorstwa, wyliczeniu wskaźników (np. wiek klienta, staż działaności) oraz wyznaczeniu scoringu, czyli punktowej oceny ryzyka.

Wyliczona ocena może być wykorzystana do określenia wysokości przyznanego limitu faktoringowego lub zdolności kredytowej klienta.

SoftRisk przeznaczony jest do wsparcia zarówno działu sprzedaży, jak i działu analiz. Informacje prezentowane w systemie oraz zakres wykonywanych operacji są różne w zależności od przyznanych uprawnień i ról.

Studium przypadku

Całodobowe wsparcie

dashboard

Coderion świadczy dla swoich klientów profesjonalne wsparcie w zakresie wdrożenia i rozbudowy autorskich systemów informatycznych oraz dostarcza zespół projektowy ze znajomością sekora usług faktoringowych.

Rozumiemy jak ważne jest sprawnie działające oprogramowanie w firmie sektora finansowego, dlatego też oferujemy całodobowe wsparcie.

Nasze wsparcie to gwarancja szybkiej reakcji i wysoki poziom świadczenia usługi (SLA).

Wsparcie 24/7/365

Masz pytania?

Kontakt

Coderion sp. z o.o.
Maczka 41
43-300 Bielsko-Biała
Polska
+48 33 44 54 299
coderion@coderion.pl

NIP 5472146481
REGON 243267628
KRS 0000463062
Kapitał zakładowy 50 000 PLN
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy KRS

Polityka prywatności

© 2018 Coderion Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone